Pierwsze efekty naszej pracy :)

Plener w Ustce. Jest na co popatrzeć.

Zaczynamy zajęcia

Po zakończonym procesie rekrutacji rozpoczęły się zajęcia w zakresie fotografii w ramach projektu pn. „FOTOGRAFIA NASZĄ SZANSĄ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 1. Uczestników zajęć wyłoniła Komisja rekrutacyjna powołana przez Zarząd Stowarzyszenia „ŻYWA SZKOŁA”. Członkowie Komisji rekrutacyjnej zwrócili jednocześnie uwagę na duże zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach fotograficznych organizowanych w ramach niniejszego projektu. Pomimo zakończenia rekrutacji kolejni uczniowie przejawiają chęć wzięcia udziału w zajęciach. Ze względu na szybkie osiągnięcie określonego wnioskiem pułapu ilości uczestników, a tym samym znaczne zainteresowanie tematem zajęć, członkowie Komisji Rekrutacyjnej zasugerowali władzom Stowarzyszenia „Żywa Szkoła” o rozpatrzenie możliwości złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie drugiej edycji zajęć w takim samym wymiarze co obecne. Zajęcia prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Gimnazjum nr 1 w Bytowie. Prowadzącymi zajęcia są:
- Pani Wioletta Melchert,
- Pan Krzysztof Melchert,
- Pan Jacek Żmuda Trzebiatowski,
- Pan Piotr Hinc.
Uczestnicy zajęć przyswajają teoretyczną wiedzę z zakresu fotografii oraz uczestniczyć będą w zajęciach plenerowych. Zapoznają się m.in. z technicznymi zasadami użytkowania sprzętu fotograficznego, wykonywaniem zdjęć oraz kształcić się będą z zakresu cyfrowej obróbki zdjęć. Uczestnicy bardzo chętnie biorą udział w zajęciach nie mogąc się doczekać kolejnych. Dla nauczycieli, prowadzących zajęcia, fotografia stanowi pasję, którą starają się zarazić uczestników zajęć. Natomiast uczniowie mają jedyną okazję na terenie Powiatu Bytowskiego na skorzystanie z zajęć fotograficznych. Pasja z jednej strony i chęć zgłębienia wiedzy z drugiej, skutkować musi pięknymi fotografiami wykonywanymi w ramach zajęć.
Krzysztof Zwara
Koordynator

Nabór do projektu ,,Fotografia naszą szansą...

Stowarzyszenie „ŻYWA SZKOŁA” z siedzibą przy ul. Domańskiego 13 w Bytowie realizujące projekt pn.: „FOTOGRAFIA NASZĄ SZANSĄ” ogłasza rekrutacje na zajęcia fotograficzne.
czytaj więcej...

Witamy na stronie projektu ,,Fotografia naszą szansą...

W 2011 roku w SP2 i G1 w Bytowie zostały przeprowadzone badania ankietowe badające potrzeby i oczekiwania uczniów z których wynika, że: uczniowie najczęściej wolny czas spędzają: oglądając telewizje, uprawiając sport. Oznacza to, że brakuje alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, które byłyby nie tylko odpowiedzią na potrzeby uczniów, ale także miałyby korzystny wpływ na wyniki nauczania oraz zachowanie uczniów. 98%dzieci chciałoby aby w SP2 oraz G1 były dodatkowe bezpłatne zajęcia. Wśród proponowanych przez uczniów dodatkowych zajęć najczęstsza odpowiedzią były zaj. z fotografii. Uczniowie wskazali także na bariery, które uniemożliwiają im rozwój zainteresowań są to m.in.: brak odpowiednich zajęć, brak odpowiedniego sprzętu, materiałów na zajęcia. Szkoła popierając inicjatywę zobowiązała się do bezpłatnego udostępniania pomieszczeń oraz sprzętu. W celu zminimalizowania problemów wynikających z braków i ograniczeń mieszkania na terenie wiejskim postanowiliśmy stworzyć możliwości dla rozwoju zainteresowań fotograficznych uczniów z SP2 oraz G1 w Bytowie. Projektem objętych zostanie 22 uczniów z SP2 w Bytowie oraz 22 uczniów z G1 w Bytowie w wieku 10-16 lat. Wybór grupy docelowej został podyktowany inicjatywa uczniów tych szkól dla realizacji zajęć dodatkowych które odpowiadałyby na problemy z jakim mają do czynienia. Projekt jest zgodny z właściwymi politykami. zasadami unijnymi(w tym polityka równych szans. zasadą równości K i M, koncepcją równoważonego rozwoju, prawodawstwem krajowym. wspólnotowym.